Wet Verbetering Poortwachter in vogelvlucht - Verzuim Veiling
Onderuitgaan op de werkvloer was in 2014 de meest genoemde oorzaak van arbeidsongevallen die leidden tot een verzuim van vier dagen of meer. Dat blijkt uit onderzoek van CBS. Ook letsel dat anderen toebrengen (bedreigen, bijten en schoppen) wordt vaak genoemd.
arbeidsongevallen, verzuim, onderzoek, letsel, ondervraagden,
16934
post-template-default,single,single-post,postid-16934,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Wet Verbetering Poortwachter in vogelvlucht

Wet Verbetering Poortwachter in vogelvlucht

Wet Verbetering PoortwachterVijftien jaar geleden (1 april 2002) is de Wet Verbetering Poortwachter (WvP) van kracht geworden. De invoering van de WvP heeft er uiteindelijk mede voor gezorgd dat het verzuim in Nederland fors is gedaald. Voor u als werkgever zetten we de uitgangspunten graag nog een keer op een rij.

Gezamenlijke inspanning

Ziek zijn is voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar ook niet voor de werkgever. Nog vervelender wordt het als een werknemer door ziekte langdurig uit de roulatie is of zelfs arbeidsongeschikt raakt. De Wvp gaat de strijd aan met langdurig verzuim door ziekte. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Verplichtingen

Werkgevers en werknemers hebben een aantal verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding.

Voor het eerste jaar:

 • De werkgever meldt ziektegevallen uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag bij de arbodienst of bedrijfsarts;
 • Is de werknemer zes weken ziek? Dan volgt een probleemanalyse door de arbodienst of bedrijfsarts;
 • In overleg met de werknemer stelt de werkgever binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse een Plan van Aanpak (PvA) op. Het PvA is een onderdeel van het re-integratiedossier;
 • Bij dreigend langdurig verzuim moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden;
 • Iedere zes weken moet de werkgever de voortgang met de werknemer bespreken;
 • Samen met de werknemer kiest de werkgever een casemanager. Deze persoon begeleidt en controleert de uitvoering van het PvA;
 • In de 42e week moet de werkgever de werknemer ziekmelden bij het UWV.

 

Na een jaar:

 • Blijft de werknemer onverhoopt lang ziek, dan volgt tussen week 46 en 52 een 1e-jaarsevaluatie;
 • Is de werknemer na twintig maanden nog niet volledig aan de slag, dan stelt de werkgever in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op;
 • Hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar het werk, dan ontvangt de werknemer in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier moet hij binnen drie weken terugsturen aan het UWV. Snel daarna beoordeelt UWV het re-integratieverslag en voert het een WIA-keuring uit en start de WIA-uitkering indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan;
 • Indien noodzakelijk moet de werkgever het werk, de werkplek en/of de arbeidsmiddelen van de werknemer aanpassen.

 

Doorbetaling loon

Werkgevers moeten hun werknemers bij ziekte twee jaar lang tenminste 70% van het laatste loon doorbetalen. Voor het eerste ziektejaar zijn werkgevers wettelijk verplicht minimaal het minimumloon door te betalen. Dat geldt niet voor het tweede ziektejaar. Als een werkgever niet kan aantonen dat hij zich voldoende heeft ingespannen om de werknemer te laten re-integreren, dan kan hem verplicht worden om ook het derde jaar loon door te betalen.

Passend werk

Lukt het niet om de werknemer terug te laten keren in zijn oude functie, dan moet de werkgever hem passend werk aanbieden binnen het bedrijf, bijvoorbeeld werken in deeltijd of met een aangepast takenpakket. In het uiterste geval kan de werkgever hem een andere functie aanbieden of een baan bij een andere werkgever. Weigert de werknemer dit werk te aanvaarden, dan kan dit leiden tot stopzetting van het loon en zelfs tot ontslag.

Beoordelen van de situatie

Naast de wettelijke verplichtingen hebben werkgevers ook een aantal mogelijkheden om de situatie te beoordelen. Zo mag u vragen wanneer de werknemer verwacht weer aan het werk te gaan of om een bezoek te brengen aan de bedrijfsarts. De werknemer kan het werk op arbeidstherapeutische basis hervatten, met doorbetaling van het loon. Een re-integratiebedrijf kan de werkgever en de werknemer begeleiden bij de terugkeer naar het werk of naar ander werk in hetzelfde bedrijf of naar een andere werkgever.

Maatregelen tegen langdurig verzuim

Hoe voorkomt u dat een werknemer doorlopend ziek thuis zit? Maak concrete afspraken in het PvA: wat doet de werknemer om weer aan het werk te komen? En wat doet u om hem weer aan het werk te helpen? Bespreek het PvA regelmatig met de werknemer. En verandert de situatie van de werknemer, zorg er dan voor dat er snel nieuwe afspraken worden gemaakt.

Bron: kijk voor meer informatie en een uitlegvideo op het Arboportaal

Heeft u vragen over preventie, uw gezondheidsbeleid of ziekteverzuim? Neem dan contact op met één van onze specialisten via 0182 – 30 44 88 of stuur een e-mail naar inkomen@sucsez.nl.

 

Geen reactie's

Geef een reactie