Verzuimverzekering: nut en noodzaak - Verzuim Veiling
Een zieke medewerker is een groot financieel bedrijfsrisico. Een ziekteverzuimverzekering is dan geen overbodige luxe. Een vergelijking van de verzuimverzekering met andere verzekeraars levert dan vaak een fors premievoordeel op.
verzuimverzekering, ziekteverzuimverzekering, zieke medewerker, bedrijfsrisico, conventionele, stop loss, verzekeraars, Wet Verbetering Poortwachter, vergelijking
16841
post-template-default,single,single-post,postid-16841,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Verzuimverzekering: nut en noodzaak

Verzuimverzekering: nut en noodzaak

bouwvakkerEen zieke medewerker kost u als werkgever al gauw gemiddeld € 250,- per dag. Uw wettelijke loondoorbetalingsplicht is twee jaar. De kosten voor u kunnen in die periode dan oplopen tot meer dan € 100.000,- per werknemer. U betaalt daarnaast ook de kosten voor re-integratie en vervanging van de zieke medewerker. Een groot financieel bedrijfsrisico dus, waarbij in een aantal gevallen het voortbestaan van de onderneming op het spel kan staan. Een ziekteverzuimverzekering is dan geen overbodige luxe. Vooral voor ondernemingen tot circa 50 medewerkers.

Welke verzuimverzekering past het beste bij uw bedrijf?

Met een verzuimverzekering verzekert u de kosten van de verplichte loondoorbetaling. Deze is over het algemeen 100% van het salaris van de medewerker in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar. U kunt daarbij kiezen uit een tweetal varianten: een conventionele verzuimverzekering met een wachttijd in dagen of een stop loss verzekering met een eigen risico (eigen behoud) in euro’s. Bij een conventionele verzuimverzekering is de minimale wachttijd 10 dagen per ziektegeval; langere wachttijden zijn mogelijk en leveren een lagere premie op. Een stop loss ziekteverzuimverzekering is vooral aantrekkelijk voor ondernemingen vanaf 50 medewerkers. Bedrijven met een dergelijke omvang kunnen over het algemeen de gemiddelde kosten van verzuim zelf dragen. Naast de uitkering geven de meeste verzekeraars ook een tegemoetkoming voor de door u gemaakte re-integratiekosten voor de zieke medewerker. Er zijn verzekeraars die werken met een speciaal re-integratiebudget voor zieke werknemers.

Passend arbo-pakket aan te raden

Als werkgever bent u overigens verplicht de regels rond de Wet Verbetering Poortwachter nauwgezet op te volgen. Dit ter voorkoming van een loonsanctie door het UWV. Het is daarom zinvol om een bij uw onderneming passende arbodienst te contracteren en een goed arbo-pakket te selecteren, passend bij het ziekteverzuim binnen uw bedrijf.

Hebt al een verzuimverzekering? Laat deze dan regelmatig toetsen op de actualiteit en de destijds gekozen dekking en wachttijd. De meeste verzekeraars hanteren een contractstermijn van drie jaar, maar bij meer dan gemiddelde premieverhogingen kunt u tussentijds het contract beëindigen. Een vergelijking met andere verzekeraars levert dan vaak een fors premievoordeel op.

Meer weten? Neem dan contact met mij op of met één van mijn collega’s via (0182) 30 44 88 of stuur een mail naar inkomen@sucsez.nl.

Henk de Jong
Risicoadviseur

Geen reactie's

Geef een reactie