Mogelijk uitstel nieuwe garantie WGA Eigenrisicodragers - Verzuim Veiling
Onderuitgaan op de werkvloer was in 2014 de meest genoemde oorzaak van arbeidsongevallen die leidden tot een verzuim van vier dagen of meer. Dat blijkt uit onderzoek van CBS. Ook letsel dat anderen toebrengen (bedreigen, bijten en schoppen) wordt vaak genoemd.
arbeidsongevallen, verzuim, onderzoek, letsel, ondervraagden,
16914
post-template-default,single,single-post,postid-16914,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Mogelijk uitstel nieuwe garantie WGA Eigenrisicodragers

Mogelijk uitstel nieuwe garantie WGA Eigenrisicodragers

eigenrisicodragerMet ingang van 2017 worden de risico’s van WGA-vast en WGA-flex samengevoegd. Werkgevers zijn vanaf dan via het UWV verzekerd, of eigenrisicodrager voor het gehele WGA risico. Tot 2017 is eigenrisicodragen alleen mogelijk voor het WGA-vast risico. De werkgever die WGA-eigenrisicodrager wil worden moet bij de aanvraag een schriftelijke garantie overleggen, waaruit blijkt dat een bank of een verzekeraar de verplichtingen die voortvloeien uit het eigenrisicodragen overneemt van de werkgever als deze de verplichtingen zelf niet nakomt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een eigenrisicodrager die failliet is gegaan. De garantie kan worden verkregen bij een bank of borgsteller en bij een verzekeringsmaatschappij als onderdeel van de WGA eigenrisicodragersverzekering.

Verzoek tot uitstel aanvraag garantieverklaring

Omdat tot 2017 WGA-eigenrisicodragen alleen mogelijk is voor het WGA-vast-risico, is de garantieverklaring van eigenrisicodragers nu alleen op dat risico van toepassing. Als een werkgever per 2017 eigenrisicodrager wil blijven, zal dus de garantieverklaring moeten worden uitgebreid met het WGA flex-risico. Deze nieuwe garantieverklaring moet uiterlijk op 1 oktober 2016 zijn ingediend. Asscher heeft 29 april 2016 in een brief echter aangegeven dat hij begrijpt dat deze termijn voor werkgevers die al eigenrisicodrager zijn en dat willen blijven lastig is. Hij heeft daarom aan de Belastingdienst en het UWV verzocht om te bezien of het uitvoeringstechnisch mogelijk is om de termijn voor deze werkgevers te verplaatsen naar 31 december 2016. Indien dit mogelijk is zal dit via de verzamelwet SZW worden geregeld.

Uitstel moet leiden tot alertheid

Dat de garantieverklaring later mag worden geleverd klinkt mooi, maar u moet daarbij wel twee zaken in het achterhoofd houden. Allereerst is het uitstel niet van kracht voor werkgevers die nu nog geen eigenrisicodrager zijn. Voor hen blijft de datum van 1 oktober 2016 cruciaal. Voor die datum dient de garantieverklaring in het bezit te zijn van de Belastingdienst. Daarnaast zullen de aanbieders van WGA eigenrisicodragersverzekeringen waarschijnlijk acceptatiecriteria opleggen bij het verlengingsvoorstel van bestaande WGA-eigenrisicodragers. Zo kunnen verzekeraars verlangen, dat huidige eigenrisicodragers voor de WGA per 2017 ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden. Dit houdt in dat voor 1 oktober er ook voor de bestaande eigenrisicodragers actie ondernomen moet worden.

U kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

De komende periode kunt u als klant van SUCSEZ regelmatig updates verwachten op dit terrein, want voor een weloverwogen beslissing is echter tijd nodig. Veel werkgevers hebben inmiddels onze WGA Quick Scan ingevuld. Nog niet ingevuld? U kunt deze vinden op www.sucsez.nl/wgascan. Onze risico adviseurs ondersteunen u graag vrijblijvend in het maken van de juiste keuze. Voor meer informatie bel 0182 – 30 44 88 of mail inkomen@sucsez.nl.

Geen reactie's

Geef een reactie