Kabinet komt u als werkgever tegemoet - Verzuim Veiling
Onderuitgaan op de werkvloer was in 2014 de meest genoemde oorzaak van arbeidsongevallen die leidden tot een verzuim van vier dagen of meer. Dat blijkt uit onderzoek van CBS. Ook letsel dat anderen toebrengen (bedreigen, bijten en schoppen) wordt vaak genoemd.
arbeidsongevallen, verzuim, onderzoek, letsel, ondervraagden,
16908
post-template-default,single,single-post,postid-16908,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Kabinet komt u als werkgever tegemoet

Kabinet komt u als werkgever tegemoet

kabinetWerkgevers maken al veel kosten voor bijvoorbeeld re-integratie van een werknemer of vervanging van een zieke werknemer. Om werkgevers daarin tegemoet te komen neemt het kabinet onder andere onderstaande maatregelen..

Vanaf 2017 leeftijdsgrens no-riskpolis naar 56 jaar

De werkloosheid in Nederland neemt al een tijdje af, maar vijftigplussers blijven het moeilijk hebben. In 2017-2018 trekt het Kabinet 68 miljoen euro uit om de werkloosheid onder vijftigplussers terug te dringen. Onderdeel van dit actieplan is de verlaging van de leeftijdsgrens naar 56 jaar voor de no-riskpolis.

Doel van het actieplan Perspectief voor vijftigplussers is om werknemers van vijftig jaar en ouder te helpen bij het vinden van een baan en werkgevers te stimuleren om meer oudere werkzoekenden in dienst te nemen. Werkzoekenden van 56 jaar en ouder die langer dan een jaar in de WW zitten vallen, vanaf 1 januari 2017 onder de no-riskpolis. Dit betekent dat de werkgever niet langer verantwoordelijk is voor de loondoorbetaling wanneer deze werknemer ziek wordt. Het UWV neemt deze betalingen in dat geval over.

Werknemers die onder de no-riskpolis vallen worden bovendien niet meegenomen in de premieberekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

UWV compenseert transitievergoeding na ziekte

Werkgevers die na twee jaar ziekte van een werknemer een transitievergoeding moeten betalen, kunnen hiervoor vanaf 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV.

Er is een wetsvoorstel in de maak dat werkgevers een compensatie verstrekt voor de transitievergoeding na twee jaar ziekte. Dat staat in de Prinsjesdagstukken van 2016. Deze compensatie wordt zelfs met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 toegepast en wordt gefinancierd uit het Algemene werkloosheidsfonds (Awf). De Awf-premie gaat hierdoor omhoog.

Transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag

Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een wetsvoorstel voor de transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag. Het plan is dat werkgevers geen transitievergoeding hoeven te betalen wanneer in de cao voor een gelijkwaardige voorziening is gezorgd. Werkgevers en werknemers kunnen in dat geval afspraken met elkaar maken over voorzieningen als omscholing of begeleiding in het vinden van een andere baan.

Voor vragen over deze wijzigingen neem contact op met één van onze adviseurs. Zij staan u graag te woord via 0182 – 30 44 88 of stuur een e-mail naar inkomen@sucsez.nl.

Geen reactie's

Geef een reactie